Nabízená právní pomoc

V naší kanceláři poskytujeme veškerou právní pomoc, a to jak v rámci smluvní (sepis smluv), tak i sporné (zastupování u soudu) agendy.

Když bychom měly zhodnotit, čím se zabýváme nejvíce, tak jsou to nemovitosti a právní pomoc s nimi související (darovací a kupní smlouvy, advokátní úschovy) a dále rodinná agenda (rozvody manželství, porozvodová péče o děti a vypořádání společného jmění manželů). 

Klientům však poskytujeme erudovanou právní pomoc i ve všech dalších oblastech (dědictví, pracovně-právní oblast, vymáhání pohledávek, náhrada škody, exekuce, insolvence - přihlášení pohledávek i návrh na oddlužení, právní servis obcím atd.).

V oblasti nemovitostí jsme se již setkaly téměř se vším, od obecných převodů (dary, koupě), přes nájmy, zřizování věcných břemen všeho druhu, až po speciální úkony jako jsou restituce, vyčlenění jednotek a převody bytů z družstevního do osobního vlastnictví. Jsme rády, že díky našim dlouholetým zkušenostem, i díky poskytování advokátní úschovy s možností dvojitého (vyššího) ověření, můžeme našim klientům, i spolupracujícím realitním kancelářím, poskytovat v této oblasti komplexní služby.

V rámci rodinné agendy se specializujeme na MÍRUMILOVNÝ ROZVOD ®, rozvod smírný, z lásky k dětem. Za svou praxi jsme již viděly spousty zničených životů rozvodovým bojem. Prací s klienty poznáváme, že motivace k dohodě sice pramení z lásky ke společným dětem, ale tu bezprostřední podporu potřebují rodiče, pro něž samotné je rozvod velmi bolestivý, a kteří, bez vypořádání se s touto bolestí, ji, často nevědomě, přenáší do rozvodového procesu, kde to v konečném důsledku negativně ovlivní především děti. Naším posláním je tak nabídnout rodičům odpovídající právní pomoc,  aby zase oni mohli být oporou pro své děti. Šťastná rodina i po rozvodu, to je naše vize.