BLOG

Informace z advokátní kanceláře přímo k Vám

3.4. 2023

Nedostatečně identifikovaný vlastník nemovitosti

Dnes bych chtěla upozornit na problematiku tzv. nedostatečně identifikovaného vlastníka. Jedná se o případ, kdy v katastru nemovitostí na listu vlastnictví u dané nemovitosti chybí nějaký údaj o vlastníku (rodné číslo, bydliště či i jméno), v poznámce pak je tento vlastník označen jako tzv. nedostatečně identifikovaný. Dle nového občanského zákoníku k 1.1.2024 vyprší lhůta, kdy se tito vlastníci mohou nechat dostatečně zidentifikovat,...

3.4. 2023

Nemáte na vyplacení vypořádacího podílu z domu?

Pokud si rámci v rozvodu manželství vypořádáváte společný majetek a ani jeden z Vás nemá na vyplacení toho druhého a přitom nechcete ani dům prodat, zvažte, zda dům lze vyčlenit na samostatné bytové jednotky. Toto může být ideální řešení i v případě, že po rozvodu chcete o děti pečovat společně, tedy, jako kdyby se pro děti rozvodem nic nezměnilo.

3.4. 2023

Chcete se rozvést?

Pokud zvažujete rozvod manželství, doporučujeme tento postup:

11.11. 2022

POZOR! Nový judikát Nejvyššího soudu ČR mění pravidla vypořádání společného jmění manželů

Vítáme Vás u nového článku, který je dnes více z právní oblasti, a sice upozorňujeme na nový judikát Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 3428/2020 ze dne 28.1.2021, resp. z něj plynoucí právní názor, který již byl i soudem potvrzen v naší praxi. Právní názor je to převratný, proto Vám, našim klientům, jej chceme představit, avšak laicky, stručně, jasně a výstižně. Předmět sporu Manželé...

2.11. 2022

Jaké jsou nejčastější příčiny rozvratu manželství, proč je zkoumat a jak díky tomu manželství zachránit?

Příčinu rozvratu manželství zkoumá primárně soud pro zhodnocení toho, zda manželství je natolik rozvráceno, že jej může rozvést. Žádný jiný důvod pro zkoumání rozvratu a jeho příčin není, protože vina není nijak právně relevantní. Označení viníka rozvodu tak nemá žádný význam na péči o společné děti či na vypořádání majetku po rozvodu. V případě rozvodu dohodou soud příčinu rozvratu manželství...

13.7. 2022

Kdy a s čím je nejlepší se obrátit na advokáta?

Pokud si nevíte rady s nějakou životní zkušeností a máte pocit, že byste mohli využít právní pomoc, pak tento článek je určen právě Vám. Klienti se na nás obrací v různých fázích svého problému. Ať už úplně na začátku, kdy si jen sondují budoucí možnosti, či až v momentě, kdy je k tomu již donutí nastalá tíživá situace. Pro to, abyste svou...

29.5. 2022

Mírumilovný ROZVOD – jak na něj prakticky?

Úkolem nás, advokátů, kteří se zapojují do rozvodového řízení, je být oporou manželům, kteří procházejí jedním z nejnáročnějších období jejich života, aby zase oni mohli být oporou nadále pro své děti. Záměrem dnešního článku je s ohledem na nová pandemická opatření vysvětlit Vám v pár jednoduchých krocích, co můžete sami udělat, aby Váš rozvod probíhal laskavěji. Projděte rozvodem vědomě Zvolte...

29.5. 2022

Jak se domluvit v péči o děti?

Máme za sebou mnoho případů, kdy se rodiče domluví ohledně péče o děti, i kdy se rodiče domluvit nemohou. Jaké je to dělítko, které jedny řádí do tábora „dohody“ a druhé do tábora „sporu“? Nemůžete s druhým rodičem najít společnou řeč? Chcete se domluvit, ale máte strach, že to nedopadne a budete se muset obrátit s návrhem na soud, i když jste se primárně soudnímu řízení...

2.4. 2021

Kdo je advokát a kdy Vám může pomoci?

Z reakcí od klientů víme, že laická veřejnost často nezná rozdíl mezi „advokátem“ a „právníkem„, nebo mají za to, že advokát jim nemůže pomoci, když se chtějí s druhou stranou dohodnout. Bereme odpovědnost za tuto neznalost na sebe, neboť od koho jiného by se toto naši klienti měli dozvědět, když ne od nás? Cílem tohoto článku je tak osvětlit pozici...

18.3. 2021

Chci darovat jen část pozemku, jak na to?

Víme, že klienti v této problematice často tápou. Proto jsme se rozhodly sepsat tento jednoduchý návod, jak postupovat. Pokud chcete dělit, nebo naopak scelovat pozemky a s těmi dále právně nakládat (prodat, darovat, nebo třeba zrušit podílové spoluvlastnictví reálným rozdělením společného pozemku), je třeba v zásadě postupovat v těchto 3 krocích: 1. Geometrický plán Oslovte geodeta, který vyhotoví geometrický...