POZOR! Nový judikát Nejvyššího soudu ČR mění pravidla vypořádání společného jmění manželů

Vítáme Vás u nového článku, který je dnes více z právní oblasti, a sice upozorňujeme na nový judikát Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 3428/2020 ze dne 28.1.2021, resp. z něj plynoucí právní názor, který již byl i soudem potvrzen v naší praxi.

Právní názor je to převratný, proto Vám, našim klientům, jej chceme představit, avšak laicky, stručně, jasně a výstižně.

Předmět sporu

Manželé před rozvodem bydleli i s nezletilým dítětem v domě patřícím pouze manželovi; dům byl zatížen hypotečním úvěrem, který manžel splácel částkou 6 791 Kč měsíčně, celkem za dobu trvání manželství šlo o 373 505 Kč. Manželka se domáhala vypořádání této částky jako vnosu ze společného jmění manželů (SJM), žalovaný to odmítal s tím, že jde o částky vynaložené na bydlení rodiny.

Dosavadní právní praxe

Při vypořádání rozvodem zaniklého SJM se v dosavadní praxi, v souladu se zákonnou úpravou, aplikovala zásada, že „každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek“ [§ 742 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník] – tzv. vnos.

Vztaženo na daný případ by se tak věc posuzovala tak, že manžel, když měl výlučný dluh na svou nemovitost, by měl mít povinnost vyplatit manželce polovinu toho, co se za trvání manželství na jeho dluh splatilo – tedy polovinu uhrazených splátek úvěru.

Judikát NS ČR

Manžel však ve sporu velmi trefně argumentoval tím, že kdyby nebylo jeho nemovitosti, resp. jeho úvěru, za kterou nemovitost pořídil a který po dobu manželství splácel, musela by si rodina bydlení pronajmout. Vše měsíční splátky hypotéky byla 6 791 Kč. Tato částka je dle manžela jistě nižší než by byl býval nájem za bydlení pro celou rodinu. Manžel dále argumentoval, že není spravedlivé, aby nyní ještě manželku z poloviny splátek vyplácel, když bydlení zajišťoval pro celou rodinu, tedy i pro ni.

Nutno dodat, že manžel u soudu prvního stupně i u soudu odvolacího prohrál. Až Nejvyšší soud ČR mu dal za pravdu a věc vrátil k dalšímu řízení, ale již se zavazujícím právním názorem. Jen tak na okraj, někdy se tedy vyplatí se nevzdat a bojovat za svou pravdu až do konce, pokud cítíme spravedlnost na naší straně 🙂

Nová praxe

Pokud se jedná o peníze ze SJM vynaložené na zajištění bydlení, nejsou tyto předmětem vypořádání.

Tedy, pokud je předmětem vypořádání ať už výlučný či společný dluh na nemovitost, v níž rodina bydlela, nebude mít druhý manžel právo na polovinu splaceného dluhu.

Jinak by to ale bylo např. v případě rekreačního bydlení, tam by dle našeho názoru vnos mohl být vypořádán. Vždy je tedy třeba individuálně zkoumat všechny jednotlivosti každého případu.

Hezký den,

Advokátky Kralupy

advokátka
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů