Advokát

Články kategorie Advokát
3.4. 2023

Nedostatečně identifikovaný vlastník nemovitosti

Dnes bych chtěla upozornit na problematiku tzv. nedostatečně identifikovaného vlastníka. Jedná se o případ, kdy v katastru nemovitostí na listu vlastnictví u dané nemovitosti chybí nějaký údaj o vlastníku (rodné číslo, bydliště či i jméno), v poznámce pak je tento vlastník označen jako tzv. nedostatečně identifikovaný. Dle nového občanského zákoníku k 1.1.2024 vyprší lhůta, kdy se tito vlastníci mohou nechat dostatečně zidentifikovat,...

3.4. 2023

Nemáte na vyplacení vypořádacího podílu z domu?

Pokud si rámci v rozvodu manželství vypořádáváte společný majetek a ani jeden z Vás nemá na vyplacení toho druhého a přitom nechcete ani dům prodat, zvažte, zda dům lze vyčlenit na samostatné bytové jednotky. Toto může být ideální řešení i v případě, že po rozvodu chcete o děti pečovat společně, tedy, jako kdyby se pro děti rozvodem nic nezměnilo.

11.11. 2022

POZOR! Nový judikát Nejvyššího soudu ČR mění pravidla vypořádání společného jmění manželů

Vítáme Vás u nového článku, který je dnes více z právní oblasti, a sice upozorňujeme na nový judikát Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 3428/2020 ze dne 28.1.2021, resp. z něj plynoucí právní názor, který již byl i soudem potvrzen v naší praxi. Právní názor je to převratný, proto Vám, našim klientům, jej chceme představit, avšak laicky, stručně, jasně a výstižně. Předmět sporu Manželé...

2.4. 2021

Kdo je advokát a kdy Vám může pomoci?

Z reakcí od klientů víme, že laická veřejnost často nezná rozdíl mezi „advokátem“ a „právníkem„, nebo mají za to, že advokát jim nemůže pomoci, když se chtějí s druhou stranou dohodnout. Bereme odpovědnost za tuto neznalost na sebe, neboť od koho jiného by se toto naši klienti měli dozvědět, když ne od nás? Cílem tohoto článku je tak osvětlit pozici...