Nemovitosti

Články kategorie Nemovitosti
23.10. 2023

Má smysl převádět staré bytové jednotky na jednotky dle NOZ?

Dnes bych chtěla upozornit na praktickou výhodu u jednotek, které jsou vyčleněné podle nového občanského zákoníku. Zatímco výměra bytové jednotky podle starého bytového zákona se počítá jako součet výměr jednotlivých místností, výměra jednotky podle NOZ se počítá podle obvodových zdí celého bytu. Hlavní výhoda jednotek podle NOZ tako tkví v případě změn ve vnitřním uspořádání místností, bourání příček...

11.11. 2022

POZOR! Nový judikát Nejvyššího soudu ČR mění pravidla vypořádání společného jmění manželů

Vítáme Vás u nového článku, který je dnes více z právní oblasti, a sice upozorňujeme na nový judikát Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 3428/2020 ze dne 28.1.2021, resp. z něj plynoucí právní názor, který již byl i soudem potvrzen v naší praxi. Právní názor je to převratný, proto Vám, našim klientům, jej chceme představit, avšak laicky, stručně, jasně a výstižně. Předmět sporu Manželé...

18.3. 2021

Chci darovat jen část pozemku, jak na to?

Víme, že klienti v této problematice často tápou. Proto jsme se rozhodly sepsat tento jednoduchý návod, jak postupovat. Pokud chcete dělit, nebo naopak scelovat pozemky a s těmi dále právně nakládat (prodat, darovat, nebo třeba zrušit podílové spoluvlastnictví reálným rozdělením společného pozemku), je třeba v zásadě postupovat v těchto 3 krocích: 1. Geometrický plán Oslovte geodeta, který vyhotoví geometrický...

16.2. 2021

Katastr nám zamítl smlouvu, co s tím?

Hezký den, s tímto problémem za námi přišli klienti jen od začátku letošního roku již několikrát. Týká se to i Vás? Věřím, že Vám budeme umět pomoci. Vždy to začíná stejně, místo Vyrozumění o provedeném vkladu přijde klientovi tzv. Seznámení s podklady, v horším případě již Zamítnutí návrhu na vklad. Dokumenty s tímto názvem od katastrálního úřadu Vám napoví, že je někde...