Kdo je advokát a kdy Vám může pomoci?

Z reakcí od klientů víme, že laická veřejnost často nezná rozdíl mezi „advokátem“ a „právníkem„, nebo mají za to, že advokát jim nemůže pomoci, když se chtějí s druhou stranou dohodnout. Bereme odpovědnost za tuto neznalost na sebe, neboť od koho jiného by se toto naši klienti měli dozvědět, když ne od nás?

Cílem tohoto článku je tak osvětlit pozici advokáta jak v rámci právní profese, tak v rámci právní pomoci klientovi.

Advokát, notář, právník … ?

Právník je každý, kdo vystuduje právnickou fakultu.

Jedná se o zaměření profese daného odborníka, tedy, že se specializuje na právo. Po vystudování právnické fakulty obdrží každý absolvent nejprve titul Mgr. Pokud chce získat dále titul JUDr. (doktor práv), musí na právnické fakultě obhájit rigorózní práci a složit rigorózní zkoušku. Jedná se však o akademický, vědecký, titul, ne profesní označení.

Co se konkrétní právnické profese týče, může se právník rozhodnout, na co se dále zaměří:

Každá konkrétní právní profese je jedinečná ve službě, kterou pro subjekty právních problémů vykonává.

Jednoduše řečeno:

  • Soudce – rozhoduje právní spory (výkon státní moci)
  • Advokát – poskytuje právní pomoc (sepisuje smlouvy a zastupuje ve sporu)
  • Notář – věci dědické (dědictví, závěti), věci obchodní (zakladatelské dokumenty, zápisy do OR)
  • Státní zástupce – zastupuje obžalobu v trestních věcech
  • Soudní exekutor – vymáhá soudem přiznané pohledávky
  • Mediátor – vede účastníky k dohodě

Advokát je tedy ten právník, který se po vystudování právnické fakulty vydá na cestu poskytování právní pomoci.

Pokud tedy daný právník chce soustavně poskytovat klientům právní pomoc, musí se stát advokátem. Za tímto účelem je však třeba jít dále ještě do „advokátního učení“ – tedy absolvovat několikaletou koncipienturu u školícího advokáta, složit advokátní zkoušku a zapsat se do seznamu advokátů u České advokátní komory. Ta nejen sdružuje advokáty, jako samosprávná organizace tohoto svobodného povolání, ale zároveň i vykonává nad advokáty dohled a zajišťuje tedy nepřímo klientům, že poskytnutá právní pomoc bude kvalitní.

V čem mi může advokát pomoci?

Pojem advokát se historicky vyvinul z latinského ad vocatus – což znamená „ten, kdo je přivolaný na pomoc„.

Z vlastního smyslu slova tedy advokát vykonává právní pomoc. Advokát tedy hájí zájem svého klienta a jako odborník na klientova práva a povinnosti, mu pomáhá nalézt tu právní cestu, která povede do klientova cíle.

„Pokud je klientovým cílem dohoda, pak je naším posláním nalézt klientovi takovou cestu, která k dohodě povede.“

Konkrétně to pak většinou znamená vymyslet takové řešení, které bude vyhovovat jak klientovi, tak druhé straně a bude udržitelné do budoucna.

Klienti mají často advokáta spojeného výhradně se soudním jednáním, žalobou, sporem a bojem. Přitom procentuálně největší částí naší práce je tzv. smluvní agenda – tedy tvorba smluv a dohod.

Např. v rodinné agendě nikdy nejdeme do lítých soudních bojů, protože na konci nejsou žádní vítězové, jen všichni poražení a nejvíce děti.

Na druhou stranu je někdy soudní jednání takové „zrcadlo„, kdy si po vyslechnutí často velmi moudrého názoru soudu účastníci sami otestují limity svých práv a jsou pak paradoxně více nakloněni dohodě.

Vždy je to tedy o správném záměru, odborném nadhledu a individuálním přístupu. Pokud je to to, co hledáte, věříme, že Vám budeme umět pomoci.

Vaše advokátky

advokátka
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů