Chci darovat jen část pozemku, jak na to?

Víme, že klienti v této problematice často tápou. Proto jsme se rozhodly sepsat tento jednoduchý návod, jak postupovat.

Pokud chcete dělit, nebo naopak scelovat pozemky a s těmi dále právně nakládat (prodat, darovat, nebo třeba zrušit podílové spoluvlastnictví reálným rozdělením společného pozemku), je třeba v zásadě postupovat v těchto 3 krocích:

1. Geometrický plán

Oslovte geodeta, který vyhotoví geometrický plán (ve vícero vyhotoveních). Ten slouží tomu, že se zakreslí, jak vypadá současný stav pozemku a jak to má být do budoucna – včetně označení a výměry parcel.

2. Souhlas stavebního úřadu

Zatímco geometrický plán zajišťuje, že nově vzniklý stav bude v souladu se stavem v katastru nemovitostí, což potvrzuje katastrální úřad přímo na geometrickém plánu, je dále třeba ještě zajistit souhlas stavebního úřadu.

Je to proto, aby nově vzniklé parcely byly v souladu i s územním plánem obce.

Stavební úřad pak často svůj souhlas uvede přímo na vyhotovení geometrického plánu, takže vše je na jedné listině.

3. Smlouva

Geometrický plán se souhlasem stavebního úřadu se poté připojí v originále ke smlouvě, jíž se s danými pozemky právně nakládá a vše se spolu s návrhem podá na příslušný katastrální úřad ke vkladu.

„Tedy např. mám jeden pozemek, který chci rozdělit na dva menší, a ty pak darovat svým dvěma dětem.“

  1. Obstarám si geometrický plán, kde je přímo zakresleno, kudy povedou hranice nově vznikajících parcel a parcelní čísla (v souladu se stavem v katastru nemovitostí).
  2. Poté zajistím souhlas s dělením pozemku od příslušného stavebního úřadu.
  3. Nechám si vypracovat darovací smlouvu s převodem vlastnického práva k nově vznikajícím pozemkům na děti jako obdarované, včetně popisu dělení pozemků.

Jednou smlouvou, a tedy i jedním vkladem a jedním katastrálním poplatkem, se tak do katastru nemovistostí zapíše změna v pozemcích i změna ve vlastnickém právu.

Doufáme, že Vám to bylo ku prospěchu,

Vaše advokátky

advokátka
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů