Katastr nám odmítl zavkladovat smlouvu, co s tím?

Hezký den,

s tímto problémem za námi přišli klienti jen od začátku letošního roku již několikrát. Týká se to i Vás? Věřím, že Vám budeme umět pomoci.

Vždy to začíná stejně, místo Vyrozumění o provedeném vkladu přijde klientovi tzv. Seznámení z podklady. Dokument s tímto názvem od katastrálního úřadu Vám napoví, že je někde něco špatně. Naštěstí to není nic, co by nešlo napravit.

Případ č. 1

“ Prošli jsme rozvodovým řízením u soudu a katastr nám odmítl přijmout smlouvu o vypořádání majetku. „

Důvodem odmítnutí smlouvy o vypořádání společného majetku manželů po rozvodu katastrem bylo chybné vymezení bytové jednotky.

Převod bytové jednotky je právně paradoxně složitější než např. převod pozemku. Rozlišuje se, zda byla jednotka vymezena podle bytového zákona, nebo podle občanského zákoníku. Na to navazuje správné označení jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech, budově a pozemku. Často je třeba nahlédnout do katastrálních map za účelem zjištění všech součástí, které k jednotce náleží.

Pokud si smlouvu sepisují rozvádějící se manželé sami, je pro ně v podstatě nemožné sepsat smlouvu právně tak, aby na jejím základě došlo k převodu vlastnického práva.

Bohužel soud z tohoto pohledu smlouvu nezkoumá, takže se může stát, že pro soud v rámci rozvodového řízení je tato smlouva dostačující, ale posléze ji katastr odmítne, což byl i případ našich klientů.

Klienti jsou tak ve stavu, kdy jsou sice rozvedeni, ale nevypořádáni, i když vypořádání jejich majetku má být podmínkou jejich rozvodu. Nad to je tu např. lhůta pro refinancování případné hypotéky u banky v případě, kdy pouze jeden z manželů bude nadále hypotéku, původně společnou, splácet.

Naštěstí se nám v tomto případě vše podařilo napravit tak, abychom zachovali lhůtu banky.

Případ č. 2

“ Katastr nám odmítl přijmout darovací smlouvu.“

Důvodem odmítnutí smlouvy katastrem bylo v tomto případě opět chybné vymezení, tentokrát pozemku a stavby.

Zde bylo třeba správně popsat převáděný pozemek a stavbu, která ovšem nebyla součástí daného pozemku, ale stále samostatnou nemovitou věcí. Bylo třeba rozlišit vymezení stavby jako součásti pozemku dle nového občanského zákoníku oproti stavbě jako samostatné nemovité věci stále v režimu staré právní úpravy.

I tento případ jsme dovedly do zdárného konce, klienti však bohužel v obou případech zaplatili správní poplatek katastrálnímu úřadu dvakrát, protože ani v případě, že si smlouvu sepisují jako laici sami a ta neprojde katastrálním řízením, jej katastrální úřad nevrací, a to ani, pokud se původní návrh vezme zpět.

Na závěr bych chtěla ještě zmínit, že tak, jako není věcí soudu posuzovat správnost smlouvy z pohledu katastru, není věcí katastru posuzovat správnost některých právních otázek, třeba toho, zda určitá věc má být zapsána do společného jmění manželů, nebo do jejich podílového spoluvlastnictví.

Často tak vídáme, že věc, kterou mají mít manželé ve společném jmění, mají chybně v podílovém spoluvlastnictví. Jaké to má důsledky v praxi a co s tím, tak o tom zase příště 🙂

Vaše advokátky

advokátka
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů